Planleggingsdager 2018-2019

Planleggingsdagene 2018-2019, vi gjør oppmerksom på at vi har en egen plandag dette barnehageåret, det er 22.10.18, resten følger de øvrige barnehagene i Orkdal

Mandag 13.august 2018

Mandag 22.oktober 2018

Fredag 30.november 2018

Fredag 15.mars 2019

Fredag 21.juni 2019