Planleggingsdager 2017-2018

Planleggingsdagene er felles for barnehage og skole.

Mandag 18.september 2017

Tirsdag 19.september 2017

Fredag 24.november 2017

Fredag 16.mars 2018

Fredag 11.mai 2018