Ansatte Liavoll barnehage 2017-2018

Daglig leder/styrer: Sølvi Bjørnholm Grønning

Ansatte Kløverenga:

Pedagogisk leder: Grethe Toril Aune

Barnehagelærer: Ann Torill Sandbæk

Barne- og ungsomsarbeider: Maren Jensen (80%)

Barne- og ungdomsarbeider: Jorunn Wennberg

Assistenter: Jorun Holmlund (80%), Hanne Hansen (20%), Siv Merete Withbro (20%) 

Ekstra ressurs: Titin Engen

Ansatte Solsikken:

Pedagogisk leder: Marie Raanes

Barnehagelærer: Kristin Stoen Reiersen

Assistenter: Turid M. S. Gjønnes (80%), Ingvild Dørdal (80%), Siv Merete Withbro (40%)

Vikar på begge avdelinger: Hanne Hansen, Margrete Solem, Lone Kvålsvoll 

Vaktmester: Bjørn Sandstad

Renholder: Firmaet Insider