Ansatte Liavoll barnehage 2018 - 2019

Daglig leder/styrer: Sølvi Bjørnholm Grønning

Ansatte Kløverenga:

Pedagogisk leder: Grethe Toril Aune

Barnehagelærer: Ann Torill Sandbæk

Barne- og ungdomsarbeider: Jorunn Wennberg

Assistenter: Jorun Holmlund (40%), Anna Mo Andreassen

Ekstra ressurs: Oda Rønnes Nygård

Ansatte Solsikken:

Pedagogisk leder: Marie Raanes

Barnehagelærer: Kristin Stoen Reiersen

Assistenter: Turid M. S. Gjønnes (80%), Ingvild Dørdal (80%), Hanne Hansen (60%), Anna Mo Andreassen

Vikar på begge avdelinger: Margrete Solem, Maren Jensen, Siv Merete Withbro, Titin Engen 

Vaktmester: Bjørn Sandstad

Renholder: Firmaet Insider