PROFIL

Vår profil: Ekte glede på sikker grunn

 

Liavoll barnehage har vært nærmiljøbarnehage på Fannrem siden 1977. Plassert midt i et boligfelt med helsetun, menighetshus, Orkdal kirke, Reinhekla, Tamshavnbanen, nærbutikk og skole i gangavstand til barnehagen.

Barnehagen har et godt etablert samarbeid med Helsetunet og kirka. Vi er i ferd med å videreutvikle samarbeid med andre enheter i nærmiljøet gjennom tema og satsningsområder.

Når du nærmer deg bygget, vil du ofte høre latter og sang, og bli møtt av barn i lek og aktivitet. Liavoll barnehage er en allsidig barnehage med klart verdisyn. Vi er tilknyttet NLM-barnehagene AS, som på landsbasis er 35 barnehager.

Vi har et kristent formål som gjør at vi har ekstra fokus på høytider som jul, påske, Kristi Himmelfartsdag, pinse og i tillegg får barna kjennskap til andre bibelhistorier.

Vi ønsker å synliggjøre for barna nestekjærlighet, toleranse og respekt.