Visjon :

Visjon for NLM barnehagene AS: Ekte glede på sikker grunn. Visjon for Liavoll barnehage: Nestekjærlighet, begeistring og tilstedeværelse.

Vi på Liavoll barnehage mener  at tilstedeværelse er viktig for å fange øyeblikket, være rause og bry seg om hverandre.

Skape begeistring å gi en levende hverdag med kreativitet, mestring og opplevelser.

Vi vil vise og lære barna nestekjærlighet gjennom omsorg, trygghet og samhold.

«Barna blir glade og trygge hos voksne som kan legge seg på bakken og se skyene danne magiske figurer på himmelen»