Planleggingsdager 2018-2019

13.08., 22.10., 30.11., 15.03., 21.06.,

Mandag 13.august 2018

Mandag 22.oktober 2018

Fredag 30.november 2018

fredag 15.mars 2019

fredag 21.juni 2019