Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vennskap

"Mange barn blir aldri bedt hjem til andre etter skolen - det er din plikt som foreldre å gjøre noe med det!" sitat Håvard Tjora

Visjon :

Visjon for NLM barnehagene AS: Ekte glede på sikker grunn. Visjon for Liavoll barnehage: Nestekjærlighet, begeistring og tilstedeværelse.